ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αυτά τα υλικά παρέχονται από το Cottage Boutique Apartments Athens ως υπηρεσία προς τους πελάτες του και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει τα εμπορικά σήματα Cottage Boutique Apartments Athens που κατέχονται και χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Αυτά τα εμπορικά σήματα και η σχετική ιδιοκτησία προστατεύονται από αντιγραφή και προσομοίωση σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι πληροφορίες, τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες, οι ήχοι, οι σύνδεσμοι και όλες οι άλλες πληροφορίες και λογισμικό που δημοσιεύονται ή άλλως περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο (τα «Περιεχόμενα») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Cottage Boutique Apartments Athens και, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, προβολή, αναπαραγωγή ή μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,  ηχογράφηση, ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Τα Περιεχόμενα μπορούν να μεταφορτωθούν και να αναπαραχθούν αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική ή εσωτερική χρήση. Αυτή είναι μια άδεια και όχι μια μεταβίβαση τίτλου και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) το Περιεχόμενο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή δημόσια προβολή, εκτέλεση, πώληση ή ενοικίαση. (β) τα Περιεχόμενα λογισμικού δεν μπορούν να απομεταγλωττιστούν, να αποσυμπιληθούν ή να αποσυναρμολογηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. (γ) καμία ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τα Περιεχόμενα. (δ) το Περιεχόμενο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. και (ε) κάθε άτομο που κατεβάζει, αναπαράγει ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τα Περιεχόμενα, συμφωνεί να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των Περιεχομένων.

 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το Cottage Boutique Apartments Athens προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα περιεχόμενα είναι ακριβή και αξιόπιστα. Ωστόσο, το Cottage Boutique Apartments Athens και οι πράκτορές του δεν είναι αλάνθαστοι και μερικές φορές μπορεί να προκύψουν λάθη ή / και παραλείψεις. Ως εκ τούτου, το Cottage Boutique Apartments Athens αποποιείται κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο και τυχόν συνδέσμους προς αυτόν και από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ως προς την εμπορευσιμότητα, τη μη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Το Cottage Boutique Apartments Athens δεν εγγυάται την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με τις τιμές ή τη διαθεσιμότητα. Το Cottage Boutique Apartments Athens θα αναθεωρεί κατά καιρούς τα Περιεχόμενα ή/και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πόρους που περιγράφονται σε αυτά και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τέτοιες αλλαγές χωρίς καμία υποχρέωση να ειδοποιεί τους προηγούμενους, τρέχοντες ή μελλοντικούς επισκέπτες αυτού του ιστότοπου.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ Cottage Boutique Apartments Athens ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ Cottage Boutique Apartments Athens ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όσον αφορά όλες τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται στο Cottage Boutique Apartments Athens, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχολίων, ερωτήσεων, σχολίων και προτάσεων (“Επικοινωνίες”): (α) κανένα δικαίωμα εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για τις Επικοινωνίες και το Cottage Boutique Apartments Athens δεν έχει καμία υποχρέωση να προστατεύει τις Επικοινωνίες από την αποκάλυψη. (β) Το Cottage Boutique Apartments Athens είναι ελεύθερο να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει και να διανέμει Επικοινωνίες σε άλλους. και (γ) Το Cottage Boutique Apartments Athens θα είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στις Επικοινωνίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν αυτές τις πληροφορίες.  

Χρησιμοποιήστε το Internet E-Mail μόνο για να μας στείλετε μη εμπιστευτικές σημειώσεις. Μην συμπεριλαμβάνετε εμπιστευτικές προσωπικές ή ιδιωτικές πληροφορίες. Για την προστασία σας, οι απαντήσεις μας δεν θα περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι πελάτες που επιλέγουν να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet στο Cottage Boutique Apartments Athens που περιέχουν εμπιστευτικές, ιδιωτικές ή προσωπικές πληροφορίες το κάνουν εξ ολοκλήρου με δική τους ευθύνη.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – E-NEWSLETTERS

Ενδέχεται κατά καιρούς να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων σχετικά με τις τιμές μας ή / και ειδικές προσφορές ή να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-newsletters).