1. Εισαγωγή

Η εταιρεία μας με την επωνυμία Eliza Hotel (εφεξής η «Εταιρεία»), μέσω του διαδικτυακού της τόπου https://elizahotel.com/ (εφεξής ο «Ιστότοπος»), παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού της τόπου τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες και να ενημερώνεται για εμάς και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Σας ενθαρρύνουμε, πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις:

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτά κατά την επίσκεψη και περιήγησή του. Η υποβολή των πληροφοριών σας στον Ιστότοπο υπόκειται στις πολιτικές απορρήτου της Eliza Hotel (διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου, στην Πολιτική Cookies & στην Νομική Σημείωση), οι οποίες ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Ιστότοπος προσφέρει πληροφορίες σχετικά με ακίνητα που ανήκουν και εκμεταλλεύονται από την Eliza Hotel.

2. Ορισμοί

• Ο όρος “ιστοσελίδα” σημαίνει https://elizahotel.com/, η οποία ανήκει στην Eliza Hotel.
• Η χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου και των όρων Eliza Hotel ή «Εταιρεία», σημαίνει την Εταιρεία με την επωνυμία «.
• Με τη χρήση του δεύτερου πληθυντικού προσώπου και των όρων «χρήστες» ή «επισκέπτες» νοούνται οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας μας.
• Με τον όρο «Όροι» νοούνται οι όροι χρήσης που αναφέρονται στο παρόν.

3. Συμπεριφορά χρήστη

3.1 Γενικά
Ως επισκέπτης, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα εφόσον είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, ιδίως τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενεργώντας καλόπιστα και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Οι επισκέπτες οφείλουν να απέχουν από παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές κατά τη χρήση της ιστοσελίδας σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στο νόμο και μπορούν να προκαλέσουν αντίκτυπο ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και κατά συνέπεια στην Εταιρεία.
3.2 Κρατήσεις
Ως επισκέπτης, επιτρέπεται να κάνετε κρατήσεις για τον εαυτό σας και τα μέλη της οικογένειάς σας ή / και τους προσκεκλημένους επισκέπτες ή / και για ένα άτομο για το οποίο έχετε τη σχετική εξουσιοδότηση να το πράξετε.
3.3 Πολιτική εγγυήσεων
Η κράτηση πρέπει να εξασφαλίζεται με πιστωτική κάρτα που ισχύει την ημέρα άφιξης. Η αποθήκευση της πιστωτικής σας κάρτας στον ιστότοπο είναι εντελώς προαιρετική και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Η πιστωτική κάρτα θα προεγκριθεί ή θα χρεωθεί, ανάλογα με την προσφορά που έχει κρατηθεί. Το κατάλυμα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν μη εγγυημένες κρατήσεις, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
3.4. Πολιτικές ακύρωσης
Ευέλικτο – 14 ημέρες
Ο επισκέπτης μπορεί να ακυρώσει δωρεάν μέχρι 14 ημέρες πριν την άφιξη. Ο επισκέπτης θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της κράτησης εάν ακυρώσει εντός 14 ημερών από την άφιξη.
Μη επιστρέψιμη χρέωση
Ο επισκέπτης θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της κράτησης εάν ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή.
Ευέλικτο – 5 ημέρες
Ο επισκέπτης μπορεί να ακυρώσει δωρεάν μέχρι 5 ημέρες πριν την άφιξη. Ο επισκέπτης θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της κράτησης εάν ακυρώσει εντός 5 ημερών από την άφιξη.

4. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ονομασιών και διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών και σχεδιαγραμμάτων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων, δεδομένων, λογισμικού, ειδήσεων, άρθρων και ενημερωτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, υπόκειται στην αποκλειστική πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου της, διέπεται και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο πνευματικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.
Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, η αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή άλλη χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

5. Περιορισμός ευθύνης
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει». Παρόλο που η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρεις, ακριβείς, ενημερωμένες και σαφείς, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση της ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

6. Ασφάλεια και λειτουργία της ιστοσελίδας
Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατοχή του απαραίτητου εξοπλισμού, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κάθε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των υποδομών φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας και της χρήσης προγραμμάτων anti-virus, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία της ιστοσελίδας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Επιπλέον, η Εταιρεία ελέγχει μέσω συστημάτων ασφαλείας την εύλογη πρόσβαση στην ιστοσελίδα με σκοπό την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών.
Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι απαλλαγμένο από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα αρχεία του χρήστη, λόγω χρήσης/αντιγραφής/φόρτωσης ή αλλοίωσης ή μόλυνσης με ιούς ή άλλων μη επιτρεπόμενων παρεμβάσεων τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης από τους παραπάνω λόγους.

7. Προσωπικά δεδομένα και χρήση cookies
Η Εταιρεία μας διαθέτει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με σκοπό την ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, έχοντας εναρμονιστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά περίπτωση, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), την ειδικότερη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία σας προτρέπει να ανατρέξετε στην αναρτημένη Πολιτική Απορρήτου, καθώς και στην Πολιτική Cookies.

8. Χρήση συνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων
Η Εταιρεία μας παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, ενώ οι ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, για τους οποίους παρακαλείσθε να ενημερώνεστε.
Η τοποθέτηση συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία μας, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους, ούτε για τις πρακτικές απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται ή/και παρέχονται μέσω αυτών. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων του παρόντος δικτυακού τόπου, οποιονδήποτε από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό.

9. Τροποποίηση των όρων χρήσης
Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο και οι επικαιροποιημένοι όροι θα αναρτώνται πάντοτε στην ιστοσελίδα. Οι Όροι Χρήσης, όπως διαμορφώνονται από την πιο πρόσφατη τροποποίηση, θεωρούνται πάντοτε έγκυροι. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, εφόσον συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.
Τελευταία ενημέρωση στις: Ιούνιος 2024